หน้าแรก

การ์เด้น เนอร์สซิ่ง โฮม Garden Nursing Home จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังที่ 2 ของท่านเอง เพราะเราดูแลบุคคลที่ท่านรักดั่งคนในครอบครัวของเราเอง

คณะทำงานจะประกอบด้วย
• พยาบาลวิชาชีพ ( Gerontological Nurse )
• ผู้ช่วยพยาบาล ที่มีประสบการณ์

เป้าหมายการบริการของการ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม
• เพื่อคงความมีสุขภาพดี
• ค้นพบโรค (กาย / ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม
• ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง

บริการของเรา (Long term Care Service) 

การ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม Garden(Nursinghome ) จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังที่ 2 ของท่านเอง เพราะเราดูแลบุคคลที่ท่านรักดั่งคนในครอบครัวของเราเอง

การบริการของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือการดูแล ทั้งกาย จิตใจ และสังคม 
สิ่งแรกที่ทางเราจะยึดถือปฏิบัติเสมอก่อนผู้สูงอายุเข้ารับบริการ เราจะมีการประเมินโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ( The Comprehensive Geriatric Assessment ) บอกได้ถึง
• สุขภาวะทางกาย

• สภาวะทางอารมณ์และสังคม
• ความสามารถในการทำหน้าที่ 
เพื่อนำไปสู่การวางแผน การฟื้นฟูสภาพและการดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      

88/2 หมู่3 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
02-042-9473 Mobile 083-016-7898, 097-113-8061, 062-425-4831

s5 logo

 

Powered by Supremo Hosting