บริการของเรา

สถานดูแลผู้สูงอายุ การ์เด้น เนอร์สซิ่ง โฮม

        สถานดูแลผู้สูงอายุ การ์เด้น เนอร์สซิ่ง โฮม ,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย, ดูแลผู้สูงอายุ, ดูแลผู้ป่วย, ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม.

        การ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม Garden(Nursinghome ) จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังที่ 2 ของท่านเอง เพราะเราดูแลบุคคลที่ท่านรักดั่งคนในครอบครัวของเราเอง

การบริการของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือการดูแล ทั้งกาย จิตใจ และสังคม 
สิ่งแรกที่ทางเราจะยึดถือปฏิบัติเสมอก่อนผู้สูงอายุเข้ารับบริการ เราจะมีการประเมินโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
( The Comprehensive Geriatric Assessment ) บอกได้ถึง
• สุขภาวะทางกาย
• สภาวะทางอารมณ์และสังคม
• ความสามารถในการทำหน้าที่ 
เพื่อนำไปสู่การวางแผน การฟื้นฟูสภาพและการดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายการบริการของการ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม

• เพื่อคงความมีสุขภาพดี
• ค้นพบโรค (กาย / ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม
• ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ

1.มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการรักษาโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ฟื้นฟูสุขภาพ

2.การดูแลรักษา และการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

3.อาหารวันละ 5 มื้อ อาหารหลัก 3มื้อ และ อาหารว่าง 2มื้อ

หมายเหตุ
* การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
* ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
* ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น - น้ำเย็น

88/2 หมู่3 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
02-042-9473 Mobile 083-016-7898, 097-113-8061, 062-425-4831