อัตราค่าบริการ

รูปแบบและอัตราค่าบริการ

รายเดือน  เริ่มต้น 1,8000 บาท /เดือน  ห้องรวม   ห้องคู่  ห้องเดี่ยว  

รายวัน  1,000 บาท /วัน *ขึ้นอยู่กับอาการของผู้เข้าพัก    

รายสัปดาห์  6,000 บาท / สัปดาห์                                 

 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
1.ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ
2.ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
3.ค่าพาหนะ รับ-ส่ง ในกรณีที่ใช้ส่วนตัวโดยกะทันหัน เช่น รถพยาบาล
4.ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ , แป้ง , แปรงสีฟัน ฯลฯ 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ 
1.มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการรักษาโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ฟื้นฟูสุขภาพ
2.การดูแลรักษา และการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
3.อาหารวันละ 5 มื้อ อาหารหลัก 3มื้อ และ อาหารว่าง 2มื้อ
หมายเหตุ
* การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
* ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
* ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น - น้ำเย็น

เป้าหมายการบริการของการ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม

• เพื่อคงความมีสุขภาพดี
• ค้นพบโรค (กาย / ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม
• ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง 

 

 

88/2 หมู่3 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
02-042-9473 Mobile 083-016-7898, 097-113-8061, 062-425-4831